Redakcja www.bip.gov.pl
Strona główna
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna PUP
Regulamin organizacyjny
Kodeks etyczny
Statut Powiatowego Urzędu Pracy
Menu tematyczne
Podstawy prawne
Informacja publiczna
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Zamówienia publiczne
Powiatowa Rada Rynku Pracy kadencja 2012-2016
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia, otwarte konkursy ofert
Formularze do pobrania
ePUAP
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że udostępnia swoje usługi dla osób uprawnionych, ze schorzeniami narządu słuchu
Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.
Kontrole
Sposoby załatwiania spraw
Oświadczenia majątkowe
Majątek
Budżet
Pomoc publiczna
Środki na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.
Staże
Szkolenia
Rejestry, ewidencje, archiwum
Instrukcja obsługi BIP
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Strona główna
pomniejsz tekst   powiększ tekst   wersja do druku   powrót
Strona główna 

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 27
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 647 45 26
fax. 044 647 45 26 wew. 150
e-mail:
strona www: http://www.puppiotrkow.pl
NIP: 771-23-14-810  REGON: 590745361

Dyrektor Henryka Gawrońska
tel.: 44 647 45 26 wew. 110

1.  Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
1) planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,
2) planowanie i dysponowanie, z upoważnienia Starosty, środkami Funduszu Pracy oraz środkami Unii Europejskiej,
3) planowanie i dysponowanie, z upoważnienia Starosty i Prezydenta Miasta, środkami PFRON,
4) planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
5) prowadzenie polityki kadrowej urzędu,
6) wnioskowanie do Starosty w sprawie zatrudnienia zastępcy,
7) opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego PUP i Statutu PUP,
8) określanie organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy PUP,
9) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
10) wydawanie, z upoważnienia Starosty, decyzji administracyjnych,
11) udzielanie pracownikom upoważnień i pełnomocnictw, koniecznych dla właściwego funkcjonowania PUP,
12) zawieranie, z upoważnienia Starosty, umów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
13) zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem urzędu,
14) realizacja zadań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
15) promocja usług i instrumentów rynku pracy,
16) współpraca z organami samorządów lokalnych, PRRP, organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia, wolontariatu i pożytku publicznego.

Zastępca Dyrektora Dorota Cudzich
tel.: 44 647 45 26 wew. 110

2.  Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy w szczególności:
1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizowanie pracy podległej jednostki organizacyjnej,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
3) kontrola i ocena realizacji zadań PUP w powierzonym zakresie.

Główny Księgowy Danuta Miller

tel.: 44 647 45 26 wew. 148

3.  Postanowienia pkt 2 mają zastosowanie również w odniesieniu do Głównego Księgowego w zakresie kierowania działem finansowo-księgowym. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego w zakresie realizowania zadań merytorycznych określają odrębne przepisy - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 249, poz. 885 z późn. zm.; ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
 
 

Godziny otwarcia Urzędu:

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 14.00

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę od 13.00 do 15.00


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, data wytworzenia 21-04-2008
Informację zmodyfikował(a): Joanna Kubiak (2014-11-20 11:06:29)
Informację wprowadził(a): Agnieszka Gościek (2008-04-21 12:20:08)
Liczba odwiedzin: 57031 2007 © Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Wykonanie: P®ESTO